Master Consulting Grup

Experts for Experts

Experts for experts és la nostra empresa especialitzada en el sector de transport, logística i Supply Chain.

Esnet Consulting and Management
Esnet es centra en perfils de comandament intermedi i professionals clau.

Master Consulting
Master Consulting és la consultoria especialitzada en la recerca de Consellers, Comissions Executives i Alta Direcció.

Master Consulting Portugal
Master Consulting Portugal és la filial del grup espanyol a Portugal.